top of page

PRIVACYVERKLARING

 

1. DEELNEMENDE PARTIJEN

Deze privacy policy verstaat onder: “Delicatessen de mouterij”, “wij” of “we”: Delicatessen de mouterij met als maatschappelijke zetel Aststraat 5 3190 Boortmeerbeek en als ondernemingsnummer BE07651418398.

“Gebruiker”, “bezoeker”, “eindgebruiker” of “u”: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die in contact komt met de website of diensten van Delicatessen de mouterij.

2. ALGEMEEN

Deze privacy policy heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens voortkomend uit u gebruik van onze website en/of diensten. Hoe uw gegevens precies verwerkt worden door Delicatessen de mouterij wordt beschreven in deze privacyverklaring.

Gelieve tijdens het lezen ook onze cookieverklaring te lezen betreffende het gebruik van cookies op deze website.

Door de voortdurende ontwikkelingen in de bedrijfswereld en in het informaticaveld is onze manier van werken en website onder continue ontwikkeling, en dus ook onze privacyverklaring. Daarom raden wij u aan om deze regelmatig door te nemen voor eventuele wijzigingen.

3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u gebruikt maakt van onze website en/of diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de meestgebruikte persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Identificatiegegevens, waaronder uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Besturingssysteem

 • Website langs waar u naar onze website gekomen bent

 • IP-adres

4. DOEL EN GRONDSLAG VAN VERWERKING

Deze gegevens worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten, contact opneemt met ons of gebruik maakt van deze website. In dit geval rest de wettelijke grondslag op een gerechtvaardigd belang zodat uw aanvraag verwerkt kan worden.

Uw persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden wanneer u rapporten, white papers en andere zaken op onze website download. In dit geval rest de wettelijke grondslag op uw toestemming zodat wij relevante en gerelateerde informatie kunnen nasturen.

Naast bovenstaande doelen kunnen uw persoonsgegevens ook verwerkt worden:

 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om u op een gepersonaliseerde wijze in informatie over onze diensten en producten te voorzien die u heeft aangevraagd

 • Voor direct marketing doeleinden

 • Om uw gedrag op de website te analyseren en om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

5. PLAATS VAN VERWERKING

De verwerking van uw identificeerbare persoonlijke gegevens door ons en onze externe partners vindt in principe enkel plaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Geanonimiseerde gegevens kunnen met organisaties buiten de EER gedeeld worden mits het nodige toezicht op de integriteit en beveiliging van deze gegevens.

Onder wettelijke beschermingsmechanismen kan er ook een overdracht plaatsvinden naar landen buiten de EER. Voor de Verenigde Staten valt een overdracht onder het EU-US Privacy Shield. De voornaamste organisaties waar wij een overdracht naar doen zijn Zoho en Hubspot. Meer informatie over het EU-US Privacy Shield vindt u hier.

6. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Delicatessen de mouterij uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Geanonimiseerde gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere organisaties zodat deze hun producten en diensten kunnen verbeteren.

Delicatessen de mouterij kan samenwerken met externe bedrijven voor de verwerking van uw gegevens om onze diensten en website aan te kunnen bieden. Wij zorgen echter voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens door deze bedrijven zorgvuldig te selecteren. Zij mogen enkel op basis van schriftelijke instructie van ons uw gegevens verwerken.

7. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Goesting-delicatessen gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Gelieve voor een volledig overzicht onze cookieverklaring te lezen.

8. GEGEVENS INKIJKEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verzoeken die ingediend worden met het oog op ons overlast of schade te berokkenen worden echter niet behandeld.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Delicatessen de mouterij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@delicatessende mouterij.be . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Delicatessen de mouterij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar www.privacycommission.be.

9. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Goesting-delicatessen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@delicatessendemouterij.be

bottom of page